Stanovy klubu 

LMK Chroust -  klub SMČR č. 466 pobočný spolek

 

Činnost klubu LMK Chroust se sídlem Bujesily 22, PSČ 331 41 Kralovice, se řídí dle stanov a směrnic Svazu modelářů české republiky, se sídlem U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Stanovy a směrnice SMČR jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách www.svazmodelaru.cz.

 

Dodatek klubu LMK Chroust k stanovám a směrnicím SMČR

Členové klubu využívají k činnosti plochu polního letiště Hadačka (majitel Kralovická zemědělská a.s.). Provozování modelářské činnosti a pohyb po ploše letiště se řídí pravidly letištního řádu, který je uveřejněn na těchto strýnkách viz. Letištní řád.

Jakákoliv modelářská činnost na ploše letiště je podmíněna příslušným pojištěním / členství SMČR nebo individuální pojištěním !!!

 

Podmínkou členství v klubu LMK Chroust je zaplacení členské známky SMČR, zaplacení klubového příspěvku a odpracování brigádnických hodin, nebo jejich vyplacením. Jedna brigádnická hodina = 100,- Kč. Počet brigádnických hodin určuje výbor klubu. Brigádnické hodiny se vstahují i na výpomoc při akcích pořádané LMK Chroust. Každý člen po splnění shora uvedených podmínek může reprezentovat klub na jiných modelářských akcí např. logem, klubovým odznakem, trikem, praporem či jinými doplňky, které mají logo klubu LMK Chroust. Zneužití uvedených doplňků se bude považovat za hrubé porušení stanov klubu. Taktéž za hrubé porušení stanov klubu se považuje neúčast na brigádách a akcí neníli podaná řádná a včasná omluva.

Dodatek :     Kdo se nemůže zúčastnit brigád zejména úpravy letiště uhradí příspěvek na PHM a to na 1 rok 200,- Kč.

                     Tato částka mu bude odečtena z brigádnických hodin v daném roce. 

                      Kdo a kolik zaplatí, se bude zasílat e-mailem. 

 

Funkce členů při akcích pořádané klubem LMK Chroust přiděluje předseda a zástupce předsedy dle možností !!!

Funkce : vedoucí akce, ředitel letového provozu, registrace, pokladní, pořadatel, aj.

                                                                                                                   

Výbor klubu - LMK Chroust

Náčelník klubu                        Jaroslav Chroustovský        Rakovník

Zástupce náčelníka                Jindřich Růžek st.                Bujesily

Hospodář                                Jindřich Růžek ml.               Bujesily

Finanční komise                      Ivana Růžková                    Bujesily

 

Příspěvky  na rok 2024

Členský příspěvěk                   300,- Kč + pět brigádnickch hodiny ročně

Mládež do 18 let                  150,- Kč + tři brigádnické hodiny ročně

 

Členské příspěvky zasílajte na č. účtu 5282285309/0800  

Var. symbol : 466 - do poznámek vaše jméno. 

Legitimace Vám bude zaslána na Váš e-mail !!!!

V poplatku je zahrnuto pojištění SMČR.

 

 Výbor klubu LMK Chroust